Linnaehituse stipendium

Kui mõtled praktika- ja tulevase töökoha otsimise peale, siis loe järgnevat pakkumist:

õpid Eesti Maaülikoolis maaehitust või veemajandust, Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehitust või keskkonnatehnikat või Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust.

AS Linnaehituse stipendiumi suurus on 3000 krooni kuus (september kuni mai), mida makstakse õppeperioodi vältel kuni kõrgkooli lõpetamiseni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 1.aprilliks 2006 Tartu Kultuurkapitalile (Raekoja pl.8, Tartu 51004) esitada:

1. avaldus koos kontaktandmetega;

2. kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest;

    elulookirjeldus;

3.lühike põhjendus, milles antakse ülevaade ülikoolivälisest                  ühiskondlikust tegevusest;

4. võimalusel soovitused.

Kandidaatide hulgast valitakse välja kuni kuus üliõpilast, kes saavad praktikumikoha AS Linnaehitus ja hakkavad saama õppeperioodil stipendiumi. Loe läbi ka kõik stipendiumit puudutav http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=86,

Info e-mail: kultuurkapital@raad.tartu.ee, tel 7441500.