Loominguliste stipendiumite ja Ida Urbeli stipendiumi konkurss lõpeb 8.02.2012

 

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja aasta loominguliste stipendiumide ja Ida Urbeli tantsustipendiumi konkursi.

Taotlusi ja ettepanekuid oodatakse kuni 08.02.2012.a.

 

Aasta loomingulised stipendiumid määratakse füüsilistele isikutele a´1 000 eurot,  et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Kirjalikud ettepanekud peavad sisaldama: ettepaneku või taotluse põhjenduse, isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loetelu; stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust, viimasel 3 aastal saadud stipendiumide loetelu. Juhul, kui isik taotleb aasta loomingulist stipendiumi ise, on nõutav vähemalt üks soovitus.

Välja antakse kolm 1000 eurost stipendiumi.

 Statuut

 

Ida Urbeli stipendiumi saab taotleda professionaalsele tantsuartistile või koreograafile, kes on eelnenud aastal näidanud meeldejäävaid kunstilisi elamusi, toonud tunnustust Tartu tantsukultuurile ja igati edendanud Eesti tantsuelu.

Stipendiumi saab taotleda ka tantsupedagoogile, tantsuteatrile spetsialiseerunud teatriteadlasele või tantsukriitikule, kelle töö on olnud silmapaistev tantsukultuuri edendamisel või tutvustamisel ning kes väärib seega esiletõstmist.

I.Urbeli stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos statuudis nimetatud lisadega.

 

 

Stipendiumide määramiseks võivad kandidaate esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.  Taotlused saab  esitada veebilehe www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil või vabas vormis koos kontaktandmetega kultuurkapital@raad.tartu.ee .

Taotluste esitamise tähtaeg on 8. veebruar 2012.