Lõunakeskuse sihtkapitali 3000 eurosele konkursile oodatakse taotlusi 10.aprilliks.

10.aprillini (k.a.) oodatakse taotlusi Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumitele.

Lõunakeskuse sihtkapital toetab 7-18.aastaseid noori sporditegevuse ning tervislike eluviise arendamisel (kehaline tegevus).

Taotlusankeedil kirjeldada lühidalt noore senist tegevust ja saavutusi ning stipendiumi kasutamise eesmärki, oodatavaid tulemusi, planeeritavat rahakasutust, pere suurust ja olukorda. Lisada väljavõte õpitulemustest (e-koolist).

Ankeet . Taotlemise tingimused.

Väljaantav stipendiumifond 3 000 €.