Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumikonkursil 5000 eurot

31.märtsini oodatakse taotlusi Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumitele.

Lõunakeskuse sihtkapital toetab 7-18.aastaseid noori sporditegevuse ning tervislike eluviise arendamisel (kehaline tegevus).

Taotlusankeedil kirjeldada lühidalt noore senist tegevust ja saavutusi ning stipendiumi kasutamise eesmärki, oodatavaid tulemusi, planeeritavat rahakasutust, pere suurust ja olukorda. Lisada väljavõte õpitulemustest (e-koolist).

Ankeet . Taotlemise tingimused.

Väljaantav stipendiumifond 5 000 € / 78 233 kr.