Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumikonkurss on edasi lükatud

Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumikonkurss on edasi lükatud

Stipendiumikonkurss toimub vastavalt asutajate soovile sügisperioodil. Täpsem info jooksvalt meie koduleheküljel.

Lõunakeskuse sihtkapital on asutatud OÜ Lõunakeskus poolt 2009.aastal eesmärgiga toetada 7.-18.aastaste noorte sporditegevust ning tervislike eluviiside arendamist (kehaline tegevus).

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee