Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 25.oktoober

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumile

Stipendiumi eesmärk on toetada 7-18.aastaste laste ja noorte sporditegevust ning tervislike eluviiside arendamist ja edendamist.

Välja jagatakse 3000 eurot. Stipendiumide arvvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • Taotlus veebilehe www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil, kus kirjeldada lühidalt lapse/noore senist tegevust ja saavutusi ning stipendiumi kasutamise eesmärki, oodatavaid tulemusi, planeeritavat rahakasutust, pere suurust ja olukorda.
  • Õppetulemuste väljavõte
  • Võimalusel soovituskiri

Stipendiumi võivad taotled noored, lapsevanemad, õpetajad, treenerid. (Kuni 18.aastane laps peab esitama taotluse koos täiskasvanuga).

Taotluste esitamise tähtaeg on 25.oktoober 2013.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIT.

Sihtkapitali asutas Lõunakeskus OÜ 2009.aastal.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee