M.Härma Gümnaasiumi toetusfond kogub annetusi uue klaveri ostmiseks

Head Miina Härma Gümnaasiumi vilistlased !

Oktoobris olete kõik oodatud meie kooli sajanda aastapäeva tähistamisele. Esimese eestikeelse keskkoolina kanname olulist rolli haridusajaloos. Miina Härma Gümnaasiumil on eriline koht ka seal õppinute südames, seega on paljud vilistlased juba küsinud mida juubilarile kinkida.

Kõige pakilisemalt vajab koolis väljavahetamist aula klaver, mis on oma kuulsusrikka aja ära elanud. Miina Härma Gümnaasiumis on muusikaga seotu alati olnud au sees ja kõrgel tasemel – viitab ju kooli nimigi sellele. Omamoodi Vanemuise kandlena on kõlanud kooli klaver kuulsate muusikaõpetajate Miina Härma, Asta Lükki jt. käes. Uus klaver võimaldab meil kooli uhkeid muusikatraditsioone ka praeguste õpilastega jätkata.

Paljud vilistlased on juba asunud seda ideed toetama ning kooliperel on hea meel, et endiselt ühtmoodi mõtleme. Vilistlaste õhutusel ja kaasabil oleme tellinud ESTONIA Klaverivabrikust uue, valge kõrgläike värviga kontsertklaveri, mis sobib suurepäraselt nii aula akustika kui ka interjööriga. Klaverivabriku juht, maestro Venno Laul on teinud kooli klaverile soliidse hinnaalanduse. Samuti garanteerib vabrik klaveri saabumise ja ülesseadmise kooli aulasse13.oktoobriks.

Kool palub klaveri ostmisel vilistlaste abi.

Klaveri maksumus koos vajalike lisavahendite ja transpordiga on 545 000 krooni.

Annetusi saab teha SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele 101020 5205 0006 (SEB Eesti Ühispank) või 2210 1137 9347 (Hansapank), märgusõna MHG toetusfond või “MHG juubeliklaver”. *

Me oleme tänulikud iga annetuse eest ja täname kõiki annetajaid äramärkimisega spetsiaalses trükises, vasktahvlil kooli aulas, kooli auraamatus ning MHG interneti kodulehel.

Sõltumata summast on iga annetus oluline samm uue klaveri poole. Annetuste seas ei ole suuri ega väikeseid summasid, on vaid head tunded oma kooli vastu ja koolipere kestev austus kõigi kinkijate aadressil.

 

 

Siiralt ette tänades,

 

Ene Tannberg,  MHG direktor

Kadri Leppoja,  MHG muusikaõpetaja

Urmas Past, vilistlane 1973

 Jaak Aaviksoo, vilistlane 1971

 

Tartus, 18.septembril 2006

 

* Ülekande tegemisel lisage annetaja nimi ja isikukood, juriidilise isiku puhul reg.number. Nii tehes saate annetada maksuvabalt. Allpool väljavõte SA Tartu Kultuurkapitali ja MHG Toetusfondi lepingust:

“ Kultuurkapital on kantud Vabariigi Valitsuse poolt koostatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja vastavalt TMS § 11. Maksuvabalt annetamise piirmääraks on juriidilisel isikul kas 3% jooksval kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt väljamaksete summast või 10% eelmise majandusaasta kasumist vastavalt TMS § 49 lg 2. Korraga saab kasutada ühte piirmäära. Eraisikud saavad tulumaksuvabalt annetada mitte rohkem kui 5% sama aasta tulust.”