Märtsi lõpuks oodatakse taotlusi

31.märtsini oodatakse taotlusi Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumitele. Lõunakeskuse sihtkapital toetab 7-26.aastaseid noori sporditegevuse ning tervislike eluviise arendamisel (kehaline tegevus). Taotlusankeedil kirjeldada lühidalt noore senist tegevust ja saavutusi ning stipendiumi kasutamise eesmärki, oodatavaid tulemusi, planeeritavat rahakasutust, pere suurust ja olukorda. Lisada väljavõte õpitulemustest (e-koolist, õppeinfosüsteemist).Võimalusel lisada soovituskiri. Väljaantav stipendiumifond 100 000 krooni.

31.märtsini võetakse vastu taotlusi kevadsuviste kultuuriprojektide läbiviimiseks ning isikute loomingulise tegevuse toetamiseks kirjanduse, rahvakultuuri, heli- ja näitekunsti, kujutava ja rakenduskunsti, teaduse, hariduse ja spordi vallas. Väljaantav stipendiumifond 548 000 krooni.

1. aprilliks ootame taotlusi A.Starkopfi nimelisele stipendiumikonkursile. Stipendiumi saab taotleda skulptorile, skulptuuriprojekti meeskonnale või  tegevustele, mis on kaasa aidanud skulptuurivaldkonna edendamisele. Stipendiumi suurus on 12 000 krooni. 

15.aprilliks oodatakse kirjandusauhinnale ”Esimene samm” kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2009. aasta jooksul. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada vabas vormis  avaldus koos autori kontaktandmetega ja paberkandjal koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega.Vajalikud materjalid saata postiga või viia Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) märgusõna: Konkurss ”Esimene samm” all. Preemia suurus on 5000 krooni.

Info ja stipendiumite statuudid  www.kultuurkapital.ee  või tel 744  1500.