Mauruse stipendiumi konkurss tähtajaga 20.mai

Mauruse stipendiumi konkurss

Hugo Treffneri unistuseks ja elutööks oli rajada eraõppeasutus, kus hakkajad noored eestlased saaksid – kõigi takistuste kiuste – hea keskhariduse. Mauruse stipendium on samm austatud koolimehe soovi täitmise poole. Stipendiumi eesmärk on motiveerida õpilasi saavutama õpingutes paremaid tulemusi ning vajadusel osutada neile majanduslikku toetust.

20. maiks oodatakse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilastelt taotlusi  Mauruse stipendiumile. Avaldus koos motivatsioonikirjaga (pikkus kuni üks A4 lehekülg) tuleb esitada HTG direktorile. Stipendiumifond on 15 000 krooni, millest antakse välja kuni kolm stipendiumi. Stipendiumid makstakse välja Tartu Kultuurkapitali juures asuvast Mauruse stipendiumifondist.

Nõuandeid motivatsioonikirja kirjutajale

1.    1.  Avalda oma kandideerimissoovi.

2.     2. Kirjuta, miks pead ennast sobivaks kandidaadiks.

3.    3.  Näita, et oled teadlik Mauruse stipendiumile kandideerimise tingimustest.

4.     4. Kirjuta, et oled motiveeritud ja vastad stipendiumi nõuetele.

5.     5. Kui pead vajalikuks, lisa muud olulist informatsiooni. See võib aidata otsustada just Sinu kandidatuuri kasuks.

6.     6. Anna teada, kuidas aitab stipendium kaasa Sinu tegevuse edukusele ja kavatsuste teostumisele.

7.     7. Rõhuta, et taotletav stipendium on kooskõlas Sinu põhitegevuse ja/või huvidega.

8.     8. Lõpeta lootusrikkas, optimistlikus toonis.

Statuut

Edu kandideerimisel!