Miina Härma Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkurss

Miina Härma Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkurss

Koostöös Miina Härma Gümnaasiumiga antakse välja loomingulised stipendiumid õpilaste ja õpetajate ühisürituse korraldamiseks koolis, milleks on 2014.aastal Miina Härma 150.sünniaastapäeva ball. Stipendiumiga toetatakse balli teema ja sellele vastava konseptsiooni loomist ning muusikalise etteaste ettevalmistamist ja läbiviimist.

Stipendiumfond on 650 eurot. MHG komisjon jätab endale õiguse anda stipendiume välja väiksemas mahus või rahaliste vahendite olemasolul stipendiumifondi suurendada.

Stipendiumifond moodustub sihtotstarbelistest annetustest.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee