N.Seli fondist konkursile 40.tuh.krooni

Konkurss N. Seli sihtkapitali stipendiumidele.

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi 21. novembrini 2005 Neinar Seli sihtkapitali stipendiumitele kogusummas 40 000 krooni.

Stipendiumeid saab taotleda enim silmapaistnud sportlikule perekonnale 10 000 krooni, parimale spordipedagoogile (treener, kehalise kasvatuse õpetaja) stipendium 5000 krooni, spordiveteran 5 000 krooni ja enim tervislikke eluviise propageerivale kollektiivil või üksikisik 10 000 krooni.

Taotlused parimatele mees- ja naissportlasele selgitatakse linnavalitsuse sporditeenistuse kaudu spordialade ja spordiklubide ettepanekute põhjal. Parimale meessportlasele stipendium 5000 krooni ja parimale naissportlasele 5000 krooni.

Stipendiumit taotleda ja kandidaate esitada võivad nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud.