N.Seli sihtkapitali ja Raskejõustiku fondi konkursid

1. Neinar Seli sihtkapital ootab taotlusi 5.detsembriks 2010.

Konkursi  stipendiumifond on 25 000  krooni.

Stipendiume saab taotleda:

  • parimale spordipedagoogile (treener, kehalise kasvatuse õpetaja) 5 000 krooni
  • enim silmapaistnud sportlikule perekonnale 5 000 krooni (kõik pereliikmed tegelevad regulaarselt tervisespordi või spordiga)
  • spordiveteranile 5 000 krooni.
  • Taotlused parimatele mees- ja naissportlasele selgitatakse linnavalitsuse sporditeenistuse kaudu spordialade ja spordiklubide ettepanekute põhjal. Nii parimale nais- kui meessportlasele  Seli sihtkapitalist preemia a’5000 krooni.

Stipendiumit taotleda ja kandidaate võivad esitada nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud. Stipendiumi saamiseks esitada elektrooniline taotlus http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=168 . Taotluses märkida senise tegevuse kirjeldus, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus.

2. Raskejõustiku Fond ootab stipendiumitaotlusi 30.novembriks 2010.a.

Konkursi  stipendiumifond on 15 000  krooni, mis jaguneb kolmeks a’5000 krooniseks stipendiumiks.

Stipendiume saavad taotleda isikud, kes tegelevad :

·         kulturismi

·         fitnessi

·         jõutõstmise

·         rammumehe võistlusega

Stipendiumi saamiseks esitada elektrooniline taotlus.

Taotluses märkida Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus.

Stipendiumi statuut.

Raskejõustiku fondi stipendiumid antakse üle spordihooaja lõpuüritusel 17.detsembril 2010.a.

 Fondi asutas ettevõtja Marko Terasmaa (kulturist, treener ja rahvusvaheline kohtunik jõutõstmises).

Preemiad antakse üle spordihooaja lõpuüritusel 17.detsembril 2010.a.