N.Seli sihtkapitali võetakse taotlusi vastu 24.novembrini

 

 

Neinar Seli sihtkapitali stipendiumidele (kogusummas 30 000 krooni) võetakse taotlusi vastu  24.novembrini 2008.

Stipendiume saab taotleda:

enim silmapaistnud sportlikule perekonnale 10 000 krooni,

parimale spordipedagoogile (treener, kehalise kasvatuse õpetaja) 5 000 krooni, spordiveteranile 5 000 krooni.

Stipendiumit taotleda ja kandidaate võivad esitada nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud.

Taotluse võib esitada elektrooniliselt

http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=168

veebilehe kaudu või taotlus paberkandjal (nimelise stipendiumi ankeedil). Taotluses märkida senised saavutused või tegevus, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus.

Taotlused parimatele mees- ja naissportlasele selgitatakse linnavalitsuse sporditeenistuse kaudu spordialade ja spordiklubide ettepanekute põhjal. Parimale mees- ja naissportlasele määratakse kummalegi stipendium a’5 000 krooni.