Näituse Linnaruum konkurss

AS Linnaehitus ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja konkursi näituse “Linnaruum” korraldamiseks.

Ajal, mil osa linnakeskkonda analüüsijaist on kriitiliselt meelestatud standardselt ühetoonilise ja üksluise uusarhitektuuri vastu, mis ei arvesta kohaliku kultuurikontekstiga ning ei loo selgelt piiritletud eripära, huvitab näituse koostajaid, mida kunstnik oma kodulinnast leiab ning välja valib, mida vaatleb võõristusega, mille ees sulgeb silmad? Kuidas interpreteerib, luues seeläbi oma linnale identiteeti ning peegeldades samas oma individuaalsust?

Otsides neid tähenduslikke osiseid, loodame leida linnaruumist märke, seda korduvat, mis tõuseks kõrgemale subjektiivsest kogemusest ning üleneks sümboliks, mis iseloomustab nimelt seda aega ja ruumi.

Näitusel osalemisest palume teatada alates kuulutuse ilmumisest kuni hiljemalt 1.02 2006.a. näituse kuraatorile Külli Aleksanderson, tel 5226253, aleksanderson@hot.ee.

Teoste esitamise viimane tähtaeg 1. märts 2006.a. Kõik näitusele valitud pildid saavad näitusekataloogi. Välja antakse peapreemia 15 000 krooni.

AS Linnaehitus toetab näituse “Linnaruum” korraldamist Tartu Kultuurkapitali juurde asutatud nimelise allfondi kaudu.