Neinar Seli meditsiini valdkonna stipendiaadid selgunud

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna raames anti välja kaks preemiat “Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia” ja “Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia”.

“Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia” omistati dr Rain Jõgile, kes on kopsukliiniku juhataja ja “Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia” määrati prof emer Tiina Talvikule.

Preemia määras Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt heakskiidetud ja Tartu Kultuurkapitali poolt kinnitatud viiest liikmest koosnev komisjon: Toomas Tein (Tartu Kultuurkapital), prof emer Rein Teesalu (Tartu Ülikool), Margus Ulst (SA Tartu Ülikooli Kliinikum), Urmas Siigur (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) ja komisjoni esimees prof Ain Heinaru.

Otsuse tegemisel tugines komisjon kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatud eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Hinnati kliinikumi töötajate poolt eelneva kalendriaasta / viimase viie kalendriaasta jooksul avaldatud teaduspublikatsioone. Võitja valiti välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.

Neinar Seli, kes on alates sihtasutuse moodustamisest selle nõukogu liige olnud, märkis et kliinikumis on väga palju tublisid ja oma tööd edukalt tegevaid arste, kuid tihtilugu jääb nende edu vaid praktika raamesse või üldse tähelepanuta. “Loodan, et antud stipendium motiveerib tugevaid praktikuid oma teadmisi ka edasi andma ja teadusajakirjades publitseerima,” lausus Seli.

Preemiatunnistused antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil 21.mail 2008. “Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia” on 60 000 krooni ja “Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia” on 30 000 krooni.