Neinar Seli sihtkapitali ja Raskejõustiku fondi stipendiumikonkursid spordiga tegelejatele

Neinar Seli sihtkapitali stipendiumikonkurss

Neinar Seli sihtkapital on loodud 2004.aastal eesmärgiga aidata kaasa eesti spordielu edendamisele. Stipendiumidega  toetatakse ja tunnustatakse kehakultuuri –ja spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid.

Stipendiumifond on 2000 eurot, millest anatakse käesoleval aastal välja viis 400-eurost stipendiumi järgmistes kategooriates:

  • enim silmapaistnud sportlik perekond (kõik pereliikmed tegelevad regulaarselt spordi või tervisespordiga)
  • parim spordipedagoog (treener, kehalise kasvatuse õpetaja)
  • parim spordiveteran
  • parim naissportlane
  • parim meessportlane

Stipendiumi taotleda või kandidaate esitada võivad nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui füüsilised isikud.

Parima nais- ja meessportlase väljaselgitamiseks viib konkursi läbi  Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna sporditeenistus.

Stipendiumi taotlemiseks sportlikule perekonnale, spordipedagoogile ja spordiveteranile esitada SAle Tartu Kultuurkapital taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.detsember 2012.

Stipendiumi statuut SIIN.

Nimelise stipendiumi taotlemise elektroonne ankeet SIIN.

 

Raskejõustiku fondi stipendiumikonkurss

Raskejõustiku fond on loodud 2005.aastal eesmärgiga aidata kaasa eesti raskejõustiku edendamisele. Stipendiumi  eesmärgiks on toetada kulturismi, fitnessi, jõutõstmise ja rammumehe võistlusega tegelevaid isikuid. Stipendiumi suurus on 400 eurot.

Stipendiumi taotleda või kandidaate esitada võivad nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui füüsilised isikud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb SAle Tartu Kultuurkapital esitada taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.detsember 2012.

Stipendiumi statuut SIIN.

Nimelise stipendiumi taotlemise elektroonne ankeet SIIN.

 

Neinar Seli sihtkapitali ja Raskejõustiku fondi stipendiumid antakse üle Tartu linna pidulikul spordiaasta lõpetamise üritusel 18.detsembril 2012.

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee