Neinar Seli sihtkapitali konkurss

Neinar Seli sihtkapital ootab taotlusi 30.novembriks 2010.

Konkursi  stipendiumifond on 25 000  krooni.

Stipendiume saab taotleda:

  • parimale spordipedagoogile (treener, kehalise kasvatuse õpetaja) 5 000 krooni
  • enim silmapaistnud sportlikule perekonnale 5 000 krooni (kõik pereliikmed tegelevad regulaarselt tervisespordi või spordiga)
  • spordiveteranile 5 000 krooni.
  • Taotlused parimatele mees- ja naissportlasele selgitatakse linnavalitsuse sporditeenistuse kaudu spordialade ja spordiklubide ettepanekute põhjal. Nii parimale nais- kui meessportlasele  Seli sihtkapitalist preemia a’5000 krooni.

Stipendiumit taotleda ja kandidaate võivad esitada nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud. Stipendiumi saamiseks esitada elektrooniline taotlus http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=168 . Taotluses märkida senise tegevuse kirjeldus, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus.

 Spordipreemiad antakse üle spordihooaja lõpuüritusel 17.detsembril 2010.a.