Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna stipendiumide saajad on Katrin Õunap ja Inga Talvik

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna stipendiumide saajad on prof Katrin Õunap ja Inga Talvik

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapital on asutatud 2008.aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele.

Stipendiumile kandideerisid Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad oma avaldatud teaduspublikatsioonidega. Käesoleval aastal esitati stipendiumikonkursile 9 autori teadusartiklid.

Komisjon, koosseisus Aare Järvan, prof emer Tiit Haviko, Margus Ulst ja Urmas Siigur, otsustas määrata stipendiumid järgmiselt:

2000-eurone stipendium viimase aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonid eest geneetikakeskuse juhatajale prof Katrin Õunapile ja 4000-eurone stipendium viimase viie aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide eest neuroloogia eriala vanemarst-õppejõule Inga Talvikule.

Stipendiumid antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil 24.mail 2013.

 

Lisainfo: tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee