Neinar Seli sihtkapitali stipendiaadid on selgunud

Neinar Seli sihtkapital on asutatud 2004.aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti spordielu edendamisele. Stipendiumidega toetatakse ja tunnustatakse kehakultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid.

Parima perekonna, spordipedagoogi ja spordiveterani stipendiumikonkursi viis läbi Tartu Kultuurkapital ning parima nais- ja meessportlase selgitas välja Tartu linnavalitsuse sporditeenistus.

Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid sihtkapitali ja kultuurkapitali esindajad, otsustasid saabunud taotluste ja ettepanekute alusel stipendiumid määrata järgmiselt:

  • Parim sportlik perekond – perekond Kivil: suusatreenerist isa Allar, füsioterapeudist ja vesivõimlemistreenerist ema Heleri ning lapsed Ralf(7), Gerda(5) ja Stefan(3) tegelevad kõik aktiivselt spordiga, osaledes Eesti tiitlivõistlustel ja rahvaspordiüritusel.
  • Parim spordipedagoog – Kaja Hermlin, kes on Tartu Ülikooli õppejõud ja võimlemistreener
  • Parim spordiveteran – Esta Pilt, kes treenib Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis kulturismi ja fitnessi grupis

Tartu linnavalitsuse sporditeenistuse poolt moodustatud komisjon valis esitatud ettepanekute põhjal parima Tartu linna nais- ja meessportlase järgmiselt:

  • Parim naissportlane – Grete Treier, jalgrattur
  • Parim meessportlane – Sten Kalder, veemotosportlane

Igas kategoorias on stipendium suuruseks 400 eurot.

Stipendiumid antakse üle Tartu spordiaasta pidulikul lõpetamisel, 18.detsembril 2012.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee