Neinar Seli sihtkapitali stipendiume saab taotleda 1. detsembrini 2007

Neinar Seli sihtkapitali stipendiumidele (kogusummas 60 000 krooni) võetakse taotlusi vastu 1. detsembrini 2007.
 
Stipendiume saab taotleda enim silmapaistnud sportlikule perekonnale 10 000 krooni, parimale spordipedagoogile (treener, kehalise kasvatuse õpetaja) 10 000 krooni, spordiveteranile 10 000 krooni ja enim tervislikke eluviise propageerivale kollektiivile, korraldatud üritusele või üksikisikule 10 000 krooni.
 
Stipendiumit taotleda ja kandidaate võivad esitada nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud. Võib esitada elektroonilise taotluse (nimelise stipendiumi ankeedil) või taotlus paberkandjal. Taotluses märkida senise tegevuse kirjeldus, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus.
 
Taotlused parimatele mees- ja naissportlasele selgitatakse linnavalitsuse sporditeenistuse kaudu spordialade ja spordiklubide ettepanekute põhjal. Parimale mees- ja naissportlasele määratakse kummalegi stipendium 10 000 krooni.