Neinar Seli sihtkapitali stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 01.detsember

Neinar Seli sihtkapitali stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 01.detsember

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital on loodud 2004.aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti spordielu edendamisele. Stipendiumidega toetatakse ja tunnustatakse kehakultuuri –ja spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid.

Stipendiumifond on 2000 eurot, millest antakse välja viis 400-eurost stipendiumi järgmistes kategooriates:

  • enim silmapaistnud sportlik perekond
  • parim spordipedagoog (treener, kehalise kasvatuse õpetaja)
  • parim spordiveteran
  • parim naissportlane
  • parim meessportlane

Stipendiumi taotleda või kandidaate esitada võivad nii organisatsioonid kui üksikisikud.

Parima nais- ja meessportlase väljaselgitamiseks viib konkursi läbi  Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna sporditeenistus.

Stipendiumi taotlemiseks sportlikule perekonnale, spordipedagoogile ja spordiveteranile esitada SAle Tartu Kultuurkapital taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil .

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.detsember 2013. Käesoleval aastal langeb taotluste esitamise tähtaeg nädalavahetusele, mistõttu võetakse neid vastu ka 02.detsembril.

Stipendiumi statuut SIIN.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIN.

Stipendiumid antakse üle Tartu linna spordiaasta piduliku lõpetamise üritusel 19.detsembril 2013.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee