Neinar Seli sihtkapitali stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 20.november

Neinar Seli sihtkapitalist antakse välja stipendiumid sporditegevuse toetuseks

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital on loodud 2004.aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti spordielu edendamisele. Stipendiumidega toetatakse ja tunnustatakse kehakultuuri –ja spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid.

Stipendiumifond on 2500 eurot, millest antakse välja viis 500-eurost stipendiumi sporditegevuse toetuseks järgmistes kategooriates:

  • sportlik perekond, kus kõik pereliikmed tegelevad regulaarselt harrastus- või tippspordiga
  • spordipedagoog (treener, kehalise kasvatuse õpetaja)
  • spordiveteran
  • parim naissportlane
  • parim meessportlane

Stipendiumi taotleda või kandidaate esitada võivad nii organisatsioonid kui üksikisikud.

Parima nais- ja meessportlase väljaselgitamiseks viib konkursi läbi  Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna sporditeenistus.

Stipendiumi taotlemiseks sportlikule perekonnale, spordipedagoogile ja spordiveteranile esitada SAle Tartu Kultuurkapital taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil .

Taotluste esitamise tähtaeg on 20.november 2014.

Stipendiumi statuut SIIN.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIN.

Stipendiumid antakse üle Tartu linna spordiaasta piduliku lõpetamise üritusel 05.detsembril 2014.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee