Neinar Seli sihtkapitali võetakse taotlusi vastu 23.novembrini 2009.

Konkursi  stipendiumifond on 45 000  krooni.

Stipendiume saab taotleda:

  • parimale spordipedagoogile (treener, kehalise kasvatuse õpetaja) 10 000 krooni

  • enim silmapaistnud sportlikule perekonnale 10 000 krooni (kõik pereliikmed tegelevad regulaarselt tervisespordi või spordiga)

  • spordiveteranile 5 000 krooni.

  • enim tervislikke eluviise propageerivale kollektiivile, korraldatud üritusele või   üksikisikule stipendium 5 000 krooni.

Stipendiumit taotleda ja kandidaate võivad esitada nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud. Stipendiumi saamiseks esitada elektrooniline taotlus http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=168 . Taotluses märkida senise tegevuse kirjeldus, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus.

 Taotlused parimatele mees- ja naissportlasele selgitatakse linnavalitsuse sporditeenistuse kaudu spordialade ja spordiklubide ettepanekute põhjal. Tartu linna parimad mees- ja naissportlasele määratakse kummalegi stipendium a’ 7500 krooni. 

Spordipreemiad antakse üle spordihooaja lõpuüritusel 11.detsembril Atlantises.