Neinar Seli sihtkapitalist 90 000 krooni meditsiini teaduspublikatsioonide preemiateks

Preemiale saavad kandideerida Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad, kes on viimasel aastal ja viimasel viiel aastal enim avaldanud teaduspublikatsioone.

Otsuse tegemisel tugineb komisjon kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatav eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Andmebaas asub kliinikumi kodulehel (http://www.kliinikum.ee/infokeskus/) ja on kättesaadav kõigile huvilistele. Hinnatakse kliinikumi töötajate poolt eelneva viie kalendriaasta jooksul avaldatud teaduspublikatsioone, mis vastavad ETISe publikatsioonide klassifikaatori kategooriatele 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ja 3.1 ning kus autori töökohana on märgitud Tartu Ülikooli Kliinikum. Võitja valitakse välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.

Taotlusi oodatakse 20.aprilliks 2010.a.

Statuudid  http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=55

Enim viimasel aastal avaldatud teaduspublikatsioonide eest on preemia 30 000 krooni ja viimasel viiel aastal avaldatud teaduspublikatsioonide eest 60 000 krooni.

Preemiad antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil, 19.mail 2010.