Nimeliste sihtkapitalide stipendiumikonkurss – stipendiumifond 225 000 krooni!

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja avaliku konkursi põhikapitali nimelistest sihtkapitalidest stipendiumi taotlemiseks.

1. Vilhelm Fischmanni sihtkapitali stipendiumi määratakse arhitektuuri, klassikalise muusika ja/või spordi toetuseks. Stipendiumi saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle loominguline tegevus on seotud nimetatud valdkondadega. Stipendiumifond on 40 000 krooni.

2. Laste Ande Arengu Fondi stipendiumid määratakse alla 18 aastaste isikute ande arenguks kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas. Lastele võivad stipendiumi taotleda näit. õppeasutused, õpetajad, kasvatajad, haridustöötajad, treenerid jt. Stipendiumifond on 35 000 krooni.

3. Agenda 21 stipendium – õpilaste tegutsemiseks looduskeskkonnas. Stipendium määratakse Tartu linna keskkonnatemaatikat käsitleva uurimistöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks ning keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide tutvustamiseks meedias. Stipendiumifond on 14 000 krooni.

4. Videomat Casino Group’i stipendium määratakse Tartu Ülikooli statistika õppetooli või majandusteaduskonna silmapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks. Stipendiumifond on 14 000 krooni.

5. Elioni stipendium – Tartu Ülikooli ühe silmapaistva üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni alaste õpingute toetamiseks. Stipendiumifond on 11 000 krooni.

6. AS Pristise Koolinoorte Turvalise Arengu stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu koolinoorte võimalusi turvalise vaba aja veetmiseks. Stipendiumi võivad taotleda juriidilised või füüsilised isikud, kelle tegevus on suunatud noortele. Stipendiumifond on 9 000 krooni.

7. EMT sihtkapitali stipendiumiga toetatakse üliõpilaste ja teadlaste koolitust. Stpendiumi võivad taotleda tehnika- ja majandusteaduste üliõpilased ja teadlased koolituseks Eestis ja välismaal. Stipendiumifond on 11 000 krooni. 

8. Raskejõustiku Fondi stipendiume saavad taotleda isikud, kes tegelevad kulturismi-, fitnessi- või jõutõstimsega või rammumehe võistlustega. Stipendiumifond on 24 000 krooni.

9. H. Kuurme mälestusfondi stipendiumi saavad taotleda usuteaduskonna üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on end vähemalt 2 aasta vältel kohalikes kirikuringkondades vaimuliku elule pühendanud. Stipendiumifond on 11 000 krooni.

10. U. Masingu sihtkapitali stipendium on ette nähtud Uku Masingu Vana Testamendi käsiraamatu käsikirjade digitaliseerimiseks, kirjavahetuse ning usuteaduslike tööde uurimise jätkamiseks. Stipendiumifond on 36 000 krooni.

11. THRK Koolinoorte Arengu Fondi stipendium määratakse  10-24-aastastele
noortele, kel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi,
mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks või õppida edasi nii
Eestis kui välismaal.  Stipendiumit võib taotleda näit. veel ka
muusikariistade, heli- ja audiotehnika muretsemiseks,
kontsertreisidest, spordivõistlustest, näitustest, kursustest jms
osavõtuks. Stipendiumifondi kogusumma on 20 000 krooni, millest
määratakse neli 5 000 kroonist stipendiumi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2008.

Lisainfo nimeliste stipendiumifondide kohta

Trüki ankeet, täida ja saada postiga

Täida ankeet, trüki ja saada postiga

Täida ankeet ja saada e-postiga