Õendusüliõpilaste stipendiumikonkurss on avatud

Õendusüliõpilased saavad 500-eurosed stipendiumid

Eesti suurim tarkvaraarendusettevõte Playtech Estonia paneb kümnele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õendusüliõpilasele välja 500-eurosed stipendiumid, mis antakse tudengitele üle maikuus rahvusvahelisel õdede päeval.

“Oleme alates kevadest otsinud võimalusi, kuidas saaksime koroonaepideemias ühiskonda aidata niimoodi, et sellel oleks pikemaajaline mõju. Kui aprillis toetasime vähekindlustatud peresid koduõppeks vajalike sülearvutite ostuga, siis täna on meil hea meel panna välja stipendiumifond õeks õppivatele tudengitele, kelle abikäsi on meil tänases kriisis vaja rohkem kui kunagi varem,” ütles Playtech Estonia direktor Ivo Lasn ja lisas, et stipendiumite väljapanekuga soovib ettevõte innustada õenduse üliõpilasi töökätepuuduses meditsiiniasutustele appi minema ning erialaseid õpinguid edukalt lõpetama.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preedeni sõnul on Playtechiga koostöös loodud stipendiumifond väga heaks näiteks erasektori ja haridusasutuse koostööst ning võimalusest panustada haridusse. „Eriti tunnustust vääriv on toetada tervishoiuhariduse omandamist ja seda nii väljakutsete rohkel ajal. Oleme tänulikud, et meie kõrgkooli on märgatud,“ lisas ta.

Õe õppekava stipendiumi eesmärgiks on toetada motiveeritud ja edukaid üliõpilasi õppetöös, ühiskondlikus tegevuses ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu. Sõlmitud koostöölepingu järgi maksab Playtech käesoleval õppeaastal välja ühekordse 500-eurose stipendiumi kümnele üliõpilasele, kes õpivad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis vähemalt 2. kursusel õeks.

Kandideerimiseks tuleb üliõpilastel 18.-31. jaanuaril esitada Tartu Kultuurkapitali kodulehel taotlus koos kokkuvõttega enda senisest panusest või valmisolekust tulevikus regionaalselt panustada kutseala arengusse, oma eriala ja kõrgkooli populariseerivatest tegevustest ning laiemast ühiskondlikust aktiivsusest. Stipendiumid antakse üle 12. mail, rahvusvahelisel õdede päeval.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja Saima Hinno selgitusel tõi möödunud aasta selgelt välja, kuivõrd oluline roll on õdedel ühiskonnas tervikuna. „Õe õppekava üliõpilased asusid eriolukorras appi kõikjale, kuhu abikäsi vajati ning seda oma õpingute, praktikate, töö- ja pereelu kõrvalt,“ tõdes ta.

Hinno sõnul saavad õed pärast kõrgkooli lõpetamist panustada ühiskonna ja tervishoiu toimimisse väga mitmeti. „Seetõttu on suurepärane, et loodud stipendiumifond toetab usinaid õe õppekava üliõpilasi õppimisel ning praktikate sooritamisel erinevates Eestimaa paikades. Praktikabaasid nii suuremates linnades kui ka väiksemates asulates on olnud meeldivalt üllatunud meie üliõpilaste abivalmidusest ja heast toimetulekust professionaalidelegi tundmatus 2020. aasta eriolukorras. Tulevaste tervishoiutöötajatena on nad ka väga head suhtlejad, lahendavad probleeme kiiresti ja oskuslikult ning reageerivad ootamatutes olukordades rahulikult ja professionaalselt. Loodud stipendiumifond tunnustab õe õppekava õppureid ja innustab õeks õppima.“

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on Eestis ja rahvusvaheliselt hinnatud kõrgkool ning kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas. Kõrgkoolis saab õppida rakenduskõrghariduse, magistri- ja kutseõppe õppekavadel.

Lisainfo: Ulla Preeden, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor, ullapreeden@nooruse.ee, tel 5400 5833
Ivo Lasn, Playtech Estonia direktor, ivo.lasn@playtech.com, tel 5645 3984