Olümpiakandidaatide toetuste esitamise tähtaeg lõppemas

Tartu linna olümpiakandidaatide toetusele võetakse taotlusi vastu 20. jaanuarini 2010 (k.a.).
Toetust saavad taotleda Tartu linna elanike registrisse kantud tippsportlased, kes on olümpiamängude kandidaadid või kel on eeldusi pääseda olümpiamängudele, lisades vastava spordialaliidu poolne olümpiakandidaadi staatuse kinnitus.
Toetusele saavad kandideerida sportlased alates 20. eluaastast. Erandkorras ka nooremad, kes on saavutanud vastava taseme ning ei saa Tartu linnalt andeka noorsportlase lisatoetust.
Käesoleval aastal on linna eelarvest Tartu Kultuurkapitali juures toetusteks ette nähtud 200 000 krooni.
Taotlused saata e-posti aadressil kultuurkapital@raad.tartu.ee . Taotluses peavad olema ära märgitud toetust taotleva sportlase nimi, klubi, viimase 2 aasta tulemused ning  ülevaade olümpiaeelsetest plaanidest ning perspektiividest. Vajalik lisada vastava spordialaliidu poolne olümpiakandidaadi staatuse kinnitus.