Olümpialootuste stipendium

           

         Konkurss olümpiatoetusi soovivatele sportlastele

Tartu toetab oma olümpialootusi 500 000 krooniga, mis jagatakse laiali personaalsete stipendiumitena. Tegemist on Tartu linna olümpiakandidaatide toetusega, mis on lisatoetuseks Tartu tippsportlastele, kelle soov ja eesmärk on osaleda olümpiamängudel.

Tartu Kultuurkapital ootab stipendiumitaotlusi 20.jaanuariks. Taotluses peavad olema ära märgitud sportlase nimi, viimase kahe aasta tulemused ning ülevaade olümpiaeelsetest plaanidest ning perspektiividest. Kasuks tulevad ka soovitused. Toetust võivad taotleda sportlased alates 20. eluaastast arvestades oma sportlaskarjääri arengut ja tulemusi.

“Tartu alustab toetusprogrammi, et meie sportlased saaksid rahulikult keskenduda treeningutele. Ettevalmistus olümpiaks on pikk protsess ja meie soov on toetada neid tartlasi, kes on seadnud kõrge eesmärgi pääseda olümpiamängudele,” ütles stipendiumikomisjoni töös osalev Tartu abilinnapea Georg Aher.

Eelistatud stipendiaadid on Tartu linnas registreeritud spordiklubide liikmeteks olevad sportlased. Komisjon võib eraldada toetust ka sportlastele, kes harjutavad väljaspool Tartut registreeritud spordiklubides, juhul kui taotluses on põhjendatud, et mujal treenides on sportlasele loodud paremad tingimused ning seoses sellega on loodud soodsamad võimalused pääseda olümpiamängudele ja seal edukalt esinemisele.

Taotlusi hindab ning toetuse suurused ja toetuse saajad selgitab välja ning kinnitab seitsmeliikmeline komisjon, kusjuures ühe liikme määrab Tartu Kultuurkapital, kolm liiget Tartu linnavalitsus ja kolm liiget Tartu Spordiliit. Tartu Linnavalitsusest osalevad komisjoni töös abilinnapea Georg Aher, kultuuriosakonna juhataja Katriin Fisch-Uibopuu ja sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp.

Konkursi statuuti saad lugeda http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=96