Olümpialootuste stipendiumid

Toetust saavad taotleda Tartu linna elanike registrisse kantud tippsportlased, kes on olümpiamängude kandidaadid või kel on eeldusi pääseda olümpiamängudele. Toetusele saavad kandideerida sportlased alates 20. eluaastast. Erandkorras ka nooremad, kes on saavutanud vastava taseme ning ei saa Tartu linnalt andeka noorsportlase lisatoetust.

Taotlused saata e-posti aadressil kultuurkapital@raad.tartu.ee . Taotluses peavad olema ära märgitud toetust taotleva sportlase nimi, klubi, viimase 2 aasta tulemused ning  ülevaade olümpiaeelsetest plaanidest ning perspektiividest. Vajalik lisada vastava spordialaliidu poolne olümpiakandidaadi staatuse kinnitus.

Statuut

Käesoleval aastal on toetusteks 200 000 krooni. Tartu linna olümpiakandidaatide toetusele võetakse taotlusi vastu 20. jaanuarini 2010.