Oodatakse taotlusi osalemiseks Hansapäevade meeskonnas 2007

Tartu Kultuurkapital ootab stipendiumitaotlusi 15. maiks 2007 isikutelt, kes soovivad osaleda Tartu Hansapäevade 2007 meeskonnas.

Taotlus täita nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil. Lisainformatsioon Kultuurkapitali telefonil 7441 500 või Hansapäevade meeskonna koordinaatorilt: Dein-Tom Tõnsing, mobiil: 56 26 52 67.