Ootame taotlusi ehituse eriala õpilastelt

Kui mõtled praktika- ja tulevase töökoha otsimise peale, siis loe järgnevat pakkumist: õpid Eesti Maaülikoolis maaehitust või veemajandust, Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehitust või keskkonnatehnikat või Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust.

AS Linnaehituse stipendiumi suurus on 4500 krooni kuus (september kuni mai), mida makstakse õppeperioodi vältel kuni kõrgkooli lõpetamiseni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 1.aprilliks 2008 Tartu Kultuurkapitalile (Raekoja pl.8, Tartu 51004) esitada:

  • avaldus koos kontaktandmetega;
  • kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest;
  • elulookirjeldus;
  • lühike põhjendus, milles antakse ülevaade ülikoolivälisest ühiskondlikust tegevusest;
  • võimalusel soovitused.

Stipendiumtaotlusi hindab 3-liikmeline komisjon kooseisus: AS Linnaehitus ehitusdirektor, AS Linnaehitus jurist-personalijuht ja Tartu Kultuurkapitali esindaja.

Komisjon vaatab taotlused läbi kahe nädala jooksul totluste esitamise tähtajast arvates. Komisjon hindab ja järjestab kandidaate järgmiselt:

  • õppetulemused (ainepunktide hulk, keskmine hinne);
  • ülikooliväline ühiskondlik tegevus;

Kandidaatide hulgast valitakse välja kuni kuus üliõpilast, kes saavad praktikumikoha AS Linnaehituses ja hakkavad saama õppeperioodil stipendiumi.

Info: www.kultuurkapital.ee