Ootame taotlusi Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9. ja 12. klasside õpilastelt

Tartu Raatuse Gümnaasiumi stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9. ja 12. klasside õpilased. 9. klasside õpilased saavad kandideerida stipendiumile eeldusel, et nad jätkavad oma õpinguid Tartu Raatuse Gümnaasiumis.

Toetusfondi stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada hea õppeedukusega ühiskondlikult aktiivseid Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilasi, kes oma tegevusega on kaasa aidanud kooli üldisele arengule või silma paistnud kooli, Tartu linna või Eesti riigi jaoks oluliste saavutuste ja tegevustega.

1.maiks 2008 ootame 12. klassi õpilaste taotlusi ja 31.maiks ootame 9. klassi õpilaste taotlusi. 

Taotlus tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali ankeedil (www.kultuurkapital.ee / taotlused/ nimelise stipendiumi taotlemise ankeet), millele tuleb lisada taotluse põhjendus koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega ning õpetajast soovitaja(te) nime(de)ga.

Taotlused tuleb saata kas postiga Tartu Kultuurkapitali, Raekoja plats 8 või edastada interneti teel, võib ka esitada kooli kantseleisse.

12. klasside stipendiaadi nimi avalikustatakse lõpuaktusel ning 9. klasside stipendiaadi nimi avalikustatakse 10. klassi avaaktusel.

Stipendiumfond 12.klassi õpilastele on 5000 krooni ja 9.klassi õpilastele 3000 krooni.