Ootame Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9.klassi õpilaste taotlusi

 

31.maiks 2008 ootame Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9. klassi õpilaste taotlusi Tartu Raatuse Gümnaasiumi stipendiumile.
Toetusfondi stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada hea õppeedukusega ühiskondlikult aktiivseid Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilasi.
Taotlus tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=118), millele tuleb lisada taotluse põhjendus koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega ning õpetajast soovitaja(te) nime(de)ga.
9. klasside stipendiaadi nimi avalikustatakse 10. klassi avaaktusel. Stipendiumfond 9.klassi õpilastele on 3000 krooni.