Õpetaja aastapreemia ja enesetäiendamise stipendiumid 2009

25.septembril 2009.a. toimus  Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud õpetajate aastapreemiate ja enesetäiendamise stipendiumite taotluste läbivaatamine. Tähtajaks esitati 10 aastapreemia taotlust ja 13 õpetaja enesetäiendamise stipendiumi taotlust.

Käesoleval aastal otsustati järgmiselt:

 Õpetaja aastapreemiad a’ 35 000 krooni saavad:

  • Eve Tenn       Tartu Descartes’i Lütseum
  • Tiit Kaber      Tartu Kutsehariduskeskus                

  Enesetäiendamise stipendiumid a’ 14 000 krooni saavad:                    

  • Ljudmilla Krasno,  Annelinna Gümnaasium 
  • Anne Li Paabu, Tartu Lasteaed Kannike
  • Erkki Tempel, M.Härme Gümnaasium  
  •  Kersti Loim, Tartu Tamme Gümnaasium
  • Toomas Jürgenstein, H.Treffneri Gümnaasium 

                

        Komisjonis töötasid: 

Helmer Jõgi  Kultuurkapitali nõukogu esimees;

Jüri Sasi Tartu Linnavalitsuse abilinnapea;

Boris Goldman Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja;

Terje Tamm Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni liige, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi klassiõpetaja;

Ott Ojaveer Koolijuhtide Ühenduse esindaja, HTG direktor;

Heli Poolakese Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse esimees, lasteaed Tõruke õpetaja;

Kaur Saarepuu MTÜ Tartu Õpilasesinduste Liidu esindaja, MHG 11. kl.õpilane.

Koosolekult puudus Heli Poolakese.

Tartu linna territooriumil on 26 üldhariduskooli, millest on 19 munitsipaalkooli ja 5 erakooli, 30 munitsipaallasteasutust ja 5 eralasteasutust ning üks kutsehariduskeskus.

Preemiad antakse üle pidulikul vastuvõtul 1.oktoobril 2009.a. Tartu Raekojas.

 

 

Enesetäiendamise stipendiumid a’ 14 000 krooni saavad: