Õpetaja aastapreemia ja enesetäiendamise stipendiumid määratud

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud Õpetaja aastapreemia ja enesetäiendamise stipendiumi taotluste läbivaatamine toimus 2.oktoobril Tartu Kultuurkapitalis.

Tartu linna territooriumil on 20 munitsipaalkooli, 27 koolieelset lasteasutust, 5 erakooli ja üks kutsehariduskeskus. Konkursile esitati 15.septembriks 23 taotlust. Konkurss on Tartu linna territooriumil olevate haridusasutuste õpetajatele, konkursil ei kvalifitseeru haridusasutuste juhid ja ega nende asetäitjad. Samuti on oluline, et taotlused on esitatud vastavalt statuudile koolide hoolekogude poolt.

Komisjoni ettepanekul enesetäiendamise stipendiumid a’10 000 krooni määrati:

1. Ülle Seevri, H.Treffneri Gümnaasiumi geograafia ja majandusõpetaja;

2. Karin Mitt, Tartu Kommertsgümnaasiumi inglise keele õpetaja;

3. Maire Laar, M.Härma Gümnaasiumi muusikaõpetaja;

4. Karin Kannerma, M.Härma Gümnaasiumi klassiõpetaja.

2. Õpetaja aastapreemiad a’ 30 000 krooni määrati:

2.1. Helgi Muoni, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi keemiaõpetaja;

2.2. Tiiu Madisson, Tartu Karlova Gümnaasiumi füüsikaõpetaja ning rahvatantsu rühmade juhendaja.

Komisjon tegi ettepaneku ettepanek statuudi täiendamiseks – aastapreemiat antakse välja õpetajale üks kord.

Komisjon töötas koosseisus Helmer Jõgi, Boris Goldman, Ott Ojaveer, Jüri Sasi, Piret Koidaru, Terje Saarniit. Välislähetuse tõttu puudus komisjoni koosolekult Hele Everaus.