Õpetaja aastapreemia ja enesetäiendamise stipendiumid

Tartu linn soovib tunnustada õpetajakutset ning oma tööle pühendunud õpetajaid.

Tartu Kultuurkapital ootab 15.septembriks haridusasutuste nõukogude/hoolekogude taotlusi koos motiveeritud põhjendusega õpetaja aastapreemiate ja õpetaja enesetäiendamise stipendiumitele.

 Stipendiaatideks võivad saada Tartu linna haridusasutuste õpetajad, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital välja konkursi 100 000 kroonile, millest antakse välja kaks aastapreemiat a’ 30 000 krooni ja neli õpetaja enesetäiendamise stipendiumit a’ 10 000 krooni.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul.

Stipendiumid antakse üle õpetajate päeva üritusel.