Õpetaja aastapreemiad ja enesetäiendamise stipendiumid 2007

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud Õpetaja aastapreemia ja   enesetäiendamise stipendiumi taotluste läbivaatamine toimus 20.septembril 2007.a. Kultuurkapitalis.

Tartu linna territooriumil on 23 munitsipaalkooli, 28 koolieelset lasteasutust, 5 erakooli ja  üks kutsehariduskeskus. Konkursile esitati ainult 12 taotlust. Oma kooli õpetajate tunnustamiseks esitasid taotlused 8 munitsipaalkooli. Mitte ühtegi taotlust ei tulnud koolieelsetest lasteasutuste õpetajate tunnustamiseks.  Oluline on, et taotlused on vastavalt statuudile koolide  hoolekogude poolt läbi arutatud ja esitatud.    

Komisjon töötas koosseisus Helmer Jõgi, Janika Laur, Ott Ojaveer, Jüri Sasi, Helve Reismann,  Kristi Rätsepso. Puudus väliskomandeeringu tõttu Hele Everaus.

Komisjoni ettepanekul enesetäiendamise stipendiumid a’15 000 krooni määrati järgmiselt:

  • Marika Rapur, Tartu Kommertsgümnaasiumi klassiõpetaja;
  • Merle Sasi, M. Härma Gümnaasiumi klassiõpetaja;
  • Greta-Eva Kalberg, Tartu Descartes’i Lütseumi prantsuse keele õpetaja;
  • Tiina Pluum, H.Treffneri Gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja.

Õpetaja aastapreemiad a’ 35 000 krooni määrati:

  • Tiia-Marike Eiman, M.Härma Gümnaasiumi inglise keele õpetaja;
  • Hele Kiisel, H.Treffneri Gümnaasiumi matemaatika õpetaja.