Õpetaja aastapreemiad ja enesetäiendamise stipendiumid 2008

Õpetaja aastapreemiad ja enesetäiendamise stipendiumid 2008

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud Õpetaja aastapreemia ja   enesetäiendamise stipendiumi taotluste läbivaatamine toimus 26.septembril 2008.a.  Kultuurkapitalis.

Tartu linna territooriumil on 23 munitsipaalkooli, 28 koolieelset lasteasutust, 5 erakooli ja  üks kutsehariduskeskus. Konkursile esitati ainult 20 taotlust. Oma kooli õpetajate tunnustamiseks esitasid taotlused 8 munitsipaalkooli, 2 lasteaeda ja 1 huvialakool. Oluline on, et taotlused on vastavalt statuudile koolide  hoolekogude poolt läbi arutatud ja esitatud.     

Komisjon töötas koosseisus Helmer Jõgi (Tartu Kultuurkapital), Jevgenia Lindevaldt (Tartu Linnavolikogu hariduskomisjon), Jüri Sasi (Tartu Linnavalitsus), Boris Goldmann (Tartu Linnavalitsuse haridusosakond), Ott Ojaveer (Tartu Koolijuhtide Ühendus), Heli Poolakese (Eesti Lasteaednike Liit) ja Kaur Saarepuu (Tartu Õpilasesinduste Liit).

Komisjoni ettepanekul määrati enesetäiendamise stipendiumid a’15 000 krooni järgmiselt:

  • Helja Kirber, Tartu Forseliuse Gümnaasium                                  
  • Janika Kaljula, M.Härma Gümnaasium                                       
  • Kristiina Punga, Hugo Treffneri Gümnaasium                                
  • Kerli Orav-Puurand, Tartu Kommertsgümnaasium                             
  • Urve Tamm, Tartu lasteaed Poku                                                               

 Õpetaja aastapreemiad a’ 40 000 krooni määrati:

  • Tiiu-Mai Loko, M. Härma Gümnaasium                                                
  • Merike Kilk, Tartu Kommertsgümnaasium                                                

 

Tartu  Zonta klubi õpetaja stipendiumi 10 000 krooni saajaks kinnitati Tartu lasteaed Kannike vanempedagoog Jane Käis.    Ekspertkomisjonis töötasid Tartu Zonta klubi liikmed Maire Breede ja Dagmar Kutsar, klubi asepresident Merle Rosma ja Tartu abilinnapea Jüri Sasi.