Õpetaja aastapreemiad ja enesetäiendamise stipendiumid 2010

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud Õpetaja aastapreemia ja   enesetäiendamise stipendiumi taotluste läbivaatamine toimus 17.septembril 2010.a.  Kultuurkapitalis.

Tartu linna territooriumil on 26 üldhariduskooli, üle 30 koolieelset lasteasutuse, 5 erakooli ja kutsehariduskeskus. Konkursile esitati ainult 12 taotlust. Oma kooli õpetajate tunnustamiseks esitasid taotlused 6 munitsipaalkooli ja 1 lasteaed.  Oluline on, et taotlused on vastavalt statuudile koolide hoolekogude poolt läbi arutatud ja esitatud.    

Komisjoni ettepanekul enesetäiendamise stipendiumid a’12 000 krooni määrati järgmiselt:

Liile Jõgi                     H.Treffneri Gümnaasium                     

Evelin Rand                Tartu Descartes’i Lütseum                   

Andre Aljo                  M.Härma Gümnaasium            

Pille Sahku                 M.Härma Gümnaasium            

Signe Kaasik             Tartu Lasteaed Krõll       

 

Õpetaja aastapreemiad a’ 30 000 krooni määrati:

Riina Voltri               Tartu Kommertsgümnaasium     

Tatjana Vostrova   Tartu Annelinna Gümnaasium  

Komisjon töötas koosseisus Helmer Jõgi (Tartu Kultuurkapital), Jevgenia Lindevaldt (Tartu Linnavolikogu hariduskomisjon), Jüri Sasi (Tartu Linnavalitsus), Boris Goldman (Tartu Linnavalitsuse haridusosakond), Ott Ojaveer (Tartu Koolijuhtide Ühendus), Jane Käis (Eesti Lasteaednike Liit). Tartu Õpilasesinduste Liidu esindaja Kaur Saarepuu puudus koosolekult