Õpetajate preemiad 2011

 

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud Õpetaja aastapreemia ja   enesetäiendamise stipendiumi taotluste läbivaatamine toimus 27.septembril 2011.a.  Kultuurkapitalis.

Tartu linna territooriumil on 27 üldhariduskooli, millest 20 munitsipaalkooli ja 5 erakooli ja 2 riigikooli, 31 munitsipaallasteasutust ja 8 eralasteasutust ning 5 kutseõppeasutust.

 

Tartu Kultuurkapitalile esitati tähtajaks, 15. septembriks 8 aastapreemia taotlust ja 13 enesetäiendamise stipendiumi taotlust. Oluline on, et taotlused on vastavalt statuudile koolide hoolekogude poolt läbi arutatud ja esitatud.   

 

Komisjoni ettepanekul määrati enesetäiendamise stipendiumid a’1 000 eurot  järgmiselt:

Age Salo                     H.Treffneri Gümnaasium                      

Kristina Ude              Tartu Jaan Poska Gümnaasium          

Malle Pehk                  Tartu Tamme Gümnaasium      

Heidi Margus             Tartu Annelinna  Gümnaasium           

Helina Muruaas         Tartu Lasteaed Kannike                       

 

Õpetaja aastapreemiad a’ 2000 eurot määrati:

Sirje Allik                  Tartu Jaan Poska Gümnaasium/M.Reiniku Gümnaasium

Marje Peedisson    M.Härma  Gümnaasium               

 

Komisjon töötas koosseisus Helmer Jõgi (Tartu Kultuurkapital), Villu Mikita (Tartu Linnavolikogu hariduskomisjon), Tiia Teppan (Tartu Linnavalitsus), Riho Raave (Tartu Linnavalitsuse haridusosakond), Ott Ojaveer (Tartu Koolijuhtide Ühendus), Jane Käis (Eesti Lasteaednike Liit) ja Marili Niidumaa (Eesti/Tartu Õpilasesinduste Liit, Tartu Tamme Gümnaasiumi 12.kl õpilane).

 

Õpetajate aastapreemiate ja  enesetäiendamise stipendiumite konkurssi rahastab Tartu linn juba aastast 2006.