Õpetajate tunnustamiseks konkursil välja anda 9640 eurot

Õpetajate preemiad /stipendiumid, taotluste esitamise tähtaeg 15.september 2011

Tartu linn soovib tunnustada õpetajakutset ning oma tööle pühendunud õpetajaid. Stipendiaatideks võivad saada Tartu linna haridusasutuste õpetajad, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital välja konkursi 9 000 eurole, millest antakse välja kaks aastapreemiat a’ 2 000 eurot ja viis õpetaja enesetäiendamise stipendiumit a’ 1 000 eurot.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul.

Statuut

Taotlusvorm:  Õpetaja taotlusblankett

 

Tartu Zonta klubi õpetaja stipendium.

Stipendium 640 eurot.

Taotluse võib esitada õpetaja ise või haridusasutuse nõukogu/hoolekogu, õpilaste või kolleegide ettepanekul.

Stipendium määratakse naisõpetajale, kes on oma töös edukas, on autoriteediks nii õpilastele kui kolleegidele ning kes suudab ja teeb rohkem kui nõuab igapäevatöö.

Taotlemiseks esitada vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega, kirjeldus senise tegevuse kohta ja soovituskiri (kui õpetaja taotleb ise).

Statuut 

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september.

Stipendiumid antakse üle õpetajate päeva tähistamisel.