Otto Tauri nimeline stipendiumikonkurss

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi  Otto Tauri nimelisele stipendiumile.

Otto Tauri nimeline stipendium antakse välja üks kord aastas ja sellele saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 01.juuniks k.a. esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil, koos järgnevate lisadega:

1.      CV

2.      Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus

Taotlusele ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta. Konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi suurus on 350 eurot.

Otto Tauri nimeline stipendium antakse üle juunis Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel.

Lisainformatsioon

Anne Evrecht, Tartu Kultuurkapital tel 744 1500 kultuurkapital@raad.tartu.ee