Otto Tauri nimelise stipendiumi pälvis Anti Puutsa

Otto Tauri nimelise tulevaste lendurite fondi stipendiumi sai Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilane Anti Puutsa.

Otto Tauri nimelist stipendiumi antakse välja Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kelle kutsumuseks on lennundus.

Käesoleval aastal kandideeris stipendiumile 15 üliõpilast. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid fondi asutaja Ene-Liis Taur, Eesti Lennuakadeemia lennukoolituse osakonna juhataja Meelis Koovit ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi, otsustas määrata stipendiumi Anti Puutsale. Stipendiumi suurus on 500 eurot.

Anti Puutsa lõpetas 2005.aastal Eesti Lennuakadeemias lennundusettevõtte juhtimise eriala. Seejärel töötas Lennuametis lennundusjulgestuse osakonnas. 2013.aastal astus uuesti lennuakadeemiasse, seekord õhusõiduki juhtimise erialale, samal ajal jätkates ka töötamist kvaliteedi- ja julgestusjuhina Panaviatic AS-s. Tema õppetulemused on suurepärased – keskmine hinne 5,0.

Stipendiumi abil plaanib Puutsa enesetäiendamise eesmärgil külastada Prantsusmaal, Mulhous-Habsheimi lennuväljal toimuvat lennumasinate väljanäitust. “Pean lennunduse ning lennumasinate ajalugu äärmiselt paeluvaks. Praeguseks läbitud erialased ained avavad aga nende masinate sootuks uue dimensiooni, olgu see aerodünaamika, õhusõiduki ehituse või inimfaktori võtmes”.

Stipendiumi andis Anti Puutsale pidulikult üle Otto Tauri tütar Tiiu Taur Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel, 17.juunil 2016.

Otto Tauri nimeline fond on asutatud tema perekonna poolt 2004.aastal.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee