Otto Tauri nimelise stipendiumi saab Kaarel Lapimaa

Otto Tauri nimelise tulevaste lendurite fondi stipendiumi saab Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilane Kaarel Lapimaa.

Otto Tauri nimelist stipendiumi antakse välja Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kelle kutsumuseks on lennundus.

Käesoleval aastal kandideeris stipendiumile 14 üliõpilast. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid fondi asutaja Ene-Liis Taur, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna koolitusjuht Meelis Koovit ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi, otsustas määrata stipendiumi Kaarel Lapimaa. Stipendiumi suurus on 400 eurot.

Kaarel Lapimaa õpib Eesti Lennuakadeemias 4.kursusel kopteripiloodiks. Tema õppetulemused on suurepärased. Stipendiumi abil saab ta osaleda purilennuki piloodiloa kursusel Ridali lennuklubis, mis aitab jätkata piloodialaste oskuste täiendamist, süvendaks teadmisi lennundusest ja laiendaks üldist silmaringi.

Stipendium antakse üle Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel, 20.juunil 2014.

Otto Tauri nimeline fond on asutatud tema perekonna poolt 2004.aastal.