Otto Tauri nimelise tulevaste lendurite fondi stipendiumi saab Reinold Käsik

Otto Tauri nimelise tulevaste lendurite fondi stipendiumi saab Reinold Käsik

Otto Tauri nimelist stipendiumi antakse välja Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kelle kutsumuseks on lennundus.

Käesoleval aastal kandideeris stipendiumile kuus üliõpilast. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid fondi asutaja Ene-Liis Taur, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna koolitusjuht Teo Krüüner ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi, otsustas määrata stipendiumi Reinold Käsikule. Stipendiumi suurus on 350 eurot.

Stipendium antakse üle Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel, 14.juunil 2013.

Otto Tauri nimeline fond on asutatud tema perekonna poolt 2004.aastal.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee