Otto Tauri tulevaste lendurite stipendiumifondi konkurss

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi  Otto Tauri nimelisele stipendiumile

Otto Tauri nimeline stipendium antakse välja üks kord aastas ja sellele saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 01.juuniks k.a. esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos järgnevate lisadega:

  • CV
  • Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Taotlusele ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta. Konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi suurus on 350 eurot.

Stipendiumi statuut SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise ankeet SIIT.

Otto Tauri nimeline stipendium antakse üle juunis Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel.

 

Lisainfo: tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee