Poolaasta ja Lõunakeskuse konkursi tulemused saavad teatavaks 27.aprillist

Lõunakeskuse sihtkapitali konkursile laekus 31.märtsiks 125 taotlust ja taotletav summa oli 1,4 milj. krooni. Välja antakse 100 000 krooni. Lõunakeskuse sihtkapital  toetab 7-26.aastaste noorte sporti ja tervislikke eluviise (kehaline tegevus).

Poolaasta konkursile laekus 309 taotlust ja taodeldakse 3,2 miljonit krooni, jagada on 548 000 krooni.

Valdkonniti jagunesid taotlused järgnevalt:

helikunst 39 taotlust, taotletakse 498 830 krooni

näitekunst 24 taotlust, taotletakse 288 385 krooni

kujutav- ja rakenduskunst 50 taotlust, taotletakse 495 282 krooni

kirjandus ja kirjastamine 29 taotlust, taotletakse 398 174 krooni

haridus ja teadus 31 taotlust, taotletakse 300 038 krooni

rahvakultuur 59 taotlust, taotletakse 450 501 krooni

kehakultuur ja sport 77 taotlust, taotletakse 760 540 krooni

Komisjonide otsused kinnitatakse Kultuurkapitali nõikogu istungil 26.aprillil  ja alates 27.aprillist hakatakse kõigile taotlejatele ei/ja vastuseid saatma  ja stipendiaatidega lepinguid sõlmima. Lepinguid saab sõlmida büroos kui ka digitaalselt.