Poolaasta stipendiumikonkursi tulemused selguvad 22.oktoobriks

Tartu Kultuurkapitali sügisesele poolaastakonkursile esitati helikunsti, näitekunsti, kujutava- ja rakenduskunsti, kirjanduse ja kirjastamise, hariduse ja teaduse, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonda kokku 244 taotlust isikute loomingulise tegevuse toetuseks ja kultuuriprojektide korraldamiseks.

Stipendiumifond on 33 000 eurot.

Stipendiumide ja toetuste saajad selguvad 22.oktoobriks 2013.

Igale taotlejale saadetakse e-meili teel teade stipendiumi saamise või mittesaamise kohta. Meiliaadressi puudumisel saadetakse teade postiga.

Samuti  saavad tulemused teatavaks menüüaknas “Toetatud projektid”.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee