Poolaastakonkursi stipendiumitaotluste kinnitamine 22. oktoobril

1.oktoobriks laekus II poolaasta konkursile 220 stipendiumitaotlust, Kokku taodeldakse summat 1,8 milj. krooni, konkursil on välja jagada  750 000 krooni.

Taotluste  lõplik kinnitamine toimub Tartu Kultuurkapitali nõukogus esmaspäeval , 22.oktoobril 2007.a. 

Kultuurkapital saadab taotlejatele nii eitavad kui jaatavad vastused 23-25.oktoobrini.