Poolaastakonkursi tulemused selguvad 25.oktoobriks

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkursil on välja jagada üle 40 000 euro isikute õppe-, teadustöö-, loomingulise- ja sporditegevuse toetuseks ning erinevate kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks.

Stipendiumide ja toetuste saajad selguvad 25. oktoobriks 2017.

Kultuurkapitali II poolaastakonkursile esitati kokku 192 taotlust ja toetust küsiti kogusummas 188 306 eurot. Kõige enim taotlusi saabus kehakultuuri- ja spordivaldkonda.

Saabunud taotlusi hindavad esmalt kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid.

Komisjonide koosseisud on järgmised:

  • Helikunsti, näitekunsti ja rahvakultuuri valdkond: Toomas Peterson (esimees), Ragnar Kekkonen, Joel Luhamets, Nikolai Põdramägi ja Tiia Teppan;
  • Hariduse ja teaduse valdkond: Paavo Kaimre (esimees), Helmer Jõgi ja Piret Uluots;
  • Kirjanduse ja kunsti valdkond: Mart Velsker (esimees), Paavo Kaimre ja Lemmit Kaplinski;
  • Spordi valdkond: Martin Parmas (esimees), Anneli Saro, Toomas Tein ja Tiia Teppan.

Lõpliku otsuse stipendiumide ja toetuste määramise kohta teeb kultuurkapitali nõukogu oma 23. oktoobri koosolekul.

Tulemused avalikustatakse 25. oktoobril kultuurkapitali kodulehel www.kultuurkapital.ee.